ANUNŢ RECRUTARE STUDIU SOCIOLOGIC UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI ŞI SOCIETATE

Publicat: noiembrie 21, 2017 la 10:30

În perioada 27 Noiembrie – 9 Decembrie 2017 Universitatea din București va desfășura un studiu cu privire la imaginea pe care o are la nivel social, iar pentru realizarea acestuia Universitatea are nevoie de studente și studenți care să participe activ în cadrul procesului de cercetare.

Responsabilitățile pe care le vor avea studentele și studenții în perioada cercetării:
1. Aplicarea prin interviuri telefonice a unui chestionar care durează aproximativ 10 minute.
2. Realizarea unui număr de 50 de interviuri pe întreaga perioadă a cercetării. În momentul în care o persoană atinge această țintă, poate considera că și-a terminat stagiul de practică indiferent de numărul de sesiuni telefonice în care au fost realizate chestionarele.

Detalii cu privire la stagiul de practică:
1. Sesiunile de instructaj vor avea loc în ziua de Luni, 27 Noiembrie, în intervalele orare 9:30-13:45 și 14:15-18:30 la sediul Facultății de Sociologie și Asistență Socială din Şos. Panduri 90. Instructajul va avea loc în laboratorul de culegere de date, poziţionat la demisolul clădirii (detalii referitoare la locul în care va avea loc instructajul vor fi furnizate la adresa de email iulian.ce9@gmail.com). În cadrul instructajului, studentele și studenții vor fi informați cu privire la scopul proiectului, aspecte metodologice ce țin de aplicarea unui chestionar prin metoda CATI (Computer- Assisted Telephone Interviewing), familiarizarea cu aplicația prin care vor fi contactați respondenții și, nu în ultimul rând, aspecte metodologice ce țin de construcția și aplicarea unui chestionar, precum și familiarizarea cu chestionarul ce urmează a fi aplicat.
2. Zilele în care se desfășoară stagiul de practică: 28, 29, 30 Noiembrie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Decembrie.
3. Numărul minimum de zile al stagiului de practică este de cinci zile pentru fiecare persoană, cu execpția cazurilor în care o persoană termină cele 50 de chestionare mai repede.
4. Numărul minimum de ore pe zi este de patru ore. În fiecare zi, dintre cele menționate anterior, vor exista două intervale orare: 9:30-13:45 și 14:15-18:30. Ambele intervale conțin pauze de 15 minute. Interviurile telefonice vor fi realizate în sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Şoseaua Panduri 90 (lângă Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei).

Beneficii obținute în urma acestui stadiu:
1. Adeverință de practică.
2. Certificat emis de către Universitatea din București prin care este recunoscută experiența participanților în colectarea de date ca parte a unei cercetări.
3. În momentul în care Universitatea din București va pune la dispoziție burse pentru participarea în alte proiecte de cercetare, studenții care au performat pe parcursul acestui stadiu vor avea întâietate în procesul de selecție.
Atunci când trimit e-mail pentru înscriere, persoanele interesate trebuie să menționeze:
1. Facultatea, Numele, Prenumele, Specializare, An, Serie, Grupă.
2. Intervalul orar în care pot veni pentru instructaj.
3. Zilele în care au disponibilitatea de a veni pentru aplicarea telefonică a chestionarelor.
4. Intervalul orar preferat asociat fiecărei zile de aplicare a chestionarelor (e.g., 28 Noiembrie – 9:30-13:45; 29 Noiembrie –14:15-18:30).
5. Numărul de telefon pe care pot fi contactați / contactate.

Persoană de contact: Drd. Iulian Oană, email: iulian.ce9@gmail.com