Apa Nova 2017

Publicat: iunie 13, 2017 la 12:18

Adresa: Grozaveşti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Liviu Chelcea
E-mailul persoanei responsabile de practică: liviu.chelcea@sas.unibuc.ro
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 2 iulie – 15 iulie 2017
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 6-8 studenţi
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2, specializarea SOCIOLOGIE

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Aplicare de chestionare prin CATI;

Acest stagiu de practică se adresează studenṭilor de la specializare SOCIOLOGIE, ȋn principal anul 1. Studenṭii de la specializarea Sociologie anul 2 sȋnt ȋncurajaṭi să se ȋnscrie, ȋnsă cei de anul 1 au prioritate. Practica va consta din familiarizarea cu domeniul consumului de utilitǎţi, în particular de apa. In particular, studentii vor participa la efectuarea unui sondaj telefonic realizat anual de Apa Nova Bucureşti pentru a mǎsura satisfacţia utilizatorilor apǎ în Bucureşti (http://www.apanovabucuresti.ro/). Practica se va desfǎşura la call-center-ul firmei din zona Orhideea Grozǎveşti. Stundenţii vor fi familiarizaţi cu organizarea unui call-center şi cu aplicarea de chestionare CATI, precum și cu felul ȋn care funcṭionează alimentarea cu apă ȋn București. Studenţii vor fi şi remuneraţi pentru activitatea lor de colectare de date cu 5 Ron/chestionarul aplicat (net) şi vor aplica circa 80 – 100 de chestionare fiecare. Studenṭii care doresc să exploreze și alte teme legate de apă pe viitor (apă ȋmbuteliată, tâșnitori, fântȋni, filtre de apă ȋn gospodărie, piscine, toalete, lacuri etc) sȋnt ȋncurajaṭi să aplice. Inscrierea la adresa de mail de mai sus.