Apa Nova Bucureşti

Publicat: mai 16, 2016 la 13:49

Adresa: Cheiul Dâmboviţei/Grozǎveşti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Liviu Chelcea
E-mailul persoanei responsabile de practică: liviu.chelcea@sas.unibuc.ro
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 25 iunie – 10 iulie 2016
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 6-8 studenţi
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Aplicare de chestionare prin CATI;

Ce alte activităţi?

Practica va consta din familiarizarea cu domeniul consumului de utilitǎţi, în particular de apa. In particular, studentii vor participa la efectuarea unui sondaj telefonic realizat anual de Apa Nova Bucureşti pentru a mǎsura satisfacţia utilizatorilor apǎ în Bucureşti (http://www.apanovabucuresti.ro/). Practica se va desfǎşura la call-center-ul firmei din zona Orhideea Grozǎveşti. Stundenţii vor fi familiarizaţi cu organizarea unui call-center şi cu aplicarea de chestionare CATI. Studenţii vor fi şi remuneraţi pentru activitatea lor de colectare de date cu 5 Ron/chestionarul aplicat (net) şi vor aplica circa 80 – 100 de chestionare. Luaţi legǎtura cu Liviu Chelcea pentru a primi detalii suplimentare.