Casa Sociala a Constructorilor

Publicat: mai 3, 2018 la 13:00

Denumirea organizaţiei: CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR
Adresa: Bucuresti, sectorul 1, Str. Episcopul Timus nr. 25
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: NEGRU IULIAN -Sef Departament Juridic
E-mailul persoanei responsabile de practică: iulian.negru@casoc.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723.144.033
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 03 mai – 30 august
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: maximum 100
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
 
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. Seriozitate
2. Disponibilitate de a se deplasa de la un santier la altul,
3. Abilitati de comunicare
 
Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Relaţii publice;
|X| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? ; |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de
motivaţie; simpla înscriere, CV etc) :
Simpla solicitare de inscriere pe adresa de e-mail a responsabilului: iulian.negru@casoc.ro