Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) – 2021/22

Publicat: septembrie 8, 2021 la 14:47

Denumirea organizaţiei: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
Adresa: str Matei Basarab nr. 55-57, sector 3, București; tel: 0374189181; 0752207293; e-mail: istorieorala@cnsas.rocrissanisescu@gmail.com – Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale,
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: dr. psih. Cristina Anisescu / șef Serviciul Programe Educaționale, Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații
E-mailul persoanei responsabile de practică: istorieorala@cnsas.rocrissanisescu@gmail.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0374189181; 0752207293;
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: pe durata anului academic, de luni până joi, în intervalul orar 8-14.

Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 15-20 studenți
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:
1. aplicarea de chestionare sau capacitatea de a intervieva
2. abilităţi de argumentare; gândire critică și analitică; capacitatea de analiză şi sinteză;
3. capacitatea de a integra discursiv cunoștințele dobândite și să asocieze interdisciplinar informațiile

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Relaţii publice;
|X| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Vizionare interviuri filmate cu persoanele care au traversat experiențe inedite în timpul comunismului și după 1989; interviuri filmate privind adaptarea și integrarea în alte societăți, după fuga din România comunistă; vizionare filme documentare și analiza de context; sarcini: identificarea fenomenelor psihosociale, integrarea lor într-un discurs-eseu; realizarea fișelor de interviu (tematizare, categorizare teme etc); transcriere, editare și adnotare interviuri.
Tipologia documentelor și tehnici de lucru cu sursele primare; colectarea datelor și tematizarea lor; analiza de conținut; analiză de caz; psihobiografii și profiling; analiza și interpretarea imaginilor de arhivă / a fotografiilor de filaj (de la imagine, la intenție și context, la exercițiu de autoevaluare proiectivă); studiul memorie sociale și individuale; elemente de antropologie; redactarea unei lucrări științifice etc.
Depunerea aplicației în vederea acreditării în calitate de cercetător la CNSAS – cu acces la dosarele întocmite de fostele servicii secrete comuniste.
Consiliere permanentă pentru dezvoltare personală și educațională.

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |Nu|
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Rugăm o scrisoare de motivație la adresele de mail mentionate mai sus.