Muzeul Abandonului 2022

Publicat: iulie 5, 2022 la 11:48

Oferta de practica din partea echipei Muzeul Abandonului – în legătură cu parteneriatul dintre Muzeu și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pentru practica studențească.
Ne-am bucura să putem colabora în această vară cu studenții înscriși în programele de Sociologie / Antropologie / Asistență socială pentru programul amplu de digitizare și documentare a arhivelor instituțiilor partenere ale MA – asociații active în anii 1990-2000 în procesul de închidere / transformare a centrelor destinate protecției copilului înainte de 1989. Acestea dețin arhive bogate (fotografii, rapoarte de teren, rapoarte de activitate) ce nu au fost până acum puse în circuitul public și nu au fost accesibile cercetării.


În ceea ce privește profilul studenților, căutăm persoane interesate de domeniul muzeal, arhive, istorie, protecția copilului, proiecte memoriale care să se implice responsabil într-un amplu proiect de digitalizare de arhive personale și instituționale pe care le vom organiza pe o hartă digitală – Harta abandonului – care va cuprinde cele aproape 150 de instituții de protecția copilului aflate pe teritoriul României, până în 1989, cu intenția de a începe umplerea acestei hărți cu documente foto sau scrise, relevante pentru istoria fenomenului abandonului și al protecției copiilor în Ro, printr-un sistem facil de căutare pe criterii geografice, tipologie instituțională, dimensiune instituție etc. 

Activități derulate în cadrul practicii
1. Arhivare fizică în București la sediul celor două asociații cu care lucrăm în momentul acesta: Romanian Angel Appeal și SERA, fiecare având în arhivele lor peste 10.000 de fotografii și documente scrise. 

Ce implică activitatea?

  1. Prelucrare arhivistică a documentelor (ex. numerotarea fotografiilor din cutii);
  2. Scanarea acestora ținând cont de anumite specificații și instrucțiuni de arhivare;
  3. Prelucrarea fotografiilor scanate prin minime intervenții de editare digitală (ex. decupare imagini) pentru a fi urcate pe platforma MA;
  4. Completarea fișelor de arhivare (în Word), iar ulterior a registrului arhivistic (Excel) cu descrieri și informații necesare despre documentele scanate.

2. Documentare și redactare fișe de instituții. Această activitate este ceva mai complexă, destinată studenților cu aptitudini de sinteză de informații și redactare, care sunt dispuși să aloce atenție și ceva mai mult timp activității de practică, necesitând o familiarizare activă cu subiectul Muzeului, cu activitatea diferitelor centre / instituții pe care le documentăm în cadrul proiectului. Activitatea poate fi parțial derulată la distanță, dar doar pentru studenții care au petrecut deja timp fizic la sediile celor 2 instituții menționate. 

Mai multe informatii si detalii organizatorice gasiti la Iris Serban.
mobil
0754 556 529
mail
serbaniiris@gmail.com