Cult Market Research 2019

Publicat: martie 7, 2019 la 14:43

Denumirea organizaţiei: Cult Market Research
Adresa: Strada Negustrori, nr. 23-25, etaj 1, Sector 2, Bucure;ti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Lupu Gabriel
E-mailul persoanei responsabile de practică: gabriel.lupu@cultresearch.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: +40 723 208 641
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 2019 – 2021
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 50
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică

 1. Disponibilitatea de a invata lucru noi
 2. Seriozitate
 3. Interes pentru cercetarea de piata

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Aplicare de chestionare prin CATI;
|X| Recrutare pentru focus-uri;
|X| Asistare la focus-grupuri;
|X| Monitorizare presă;
|X| Activitităţi în cadrul departamentului de Resurse Umane
|X| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing
|X| Alte activităţi

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică:
Simpla inscriere la adresa de mail de mai sus prin care sa fie mentionat: nume si prenume, anul de studiu, seria si grupa.

CSOP Kantar TNS 2019

Publicat: la 13:14

Denumirea organizaţiei: Centrul pentru Studierea Opiniei şi Pieţei
Adresa: Str. Louis Blanc nr. 9, Sector 1, Bucureşti, România
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Madalina Gavrilescu
E-mailul persoanei responsabile de practică: madalina.gavrilescu@tns-csop.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0753 038 049
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 1.02-1.07.2019
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică:10-15
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |x| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:
Seriozitate

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|x| Pretestare instrumente de cercetare;
|x| Aplicare de chestionare;
|x| Aplicare de chestionare prin CATI;

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică

Inscrierea la adresa de mail a CLAUDIEI GHISOIU, pentru a putea face o lista cu toti cei interesati, lista ce va fi transmisa la companie, CAT MAI REPEDE.

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) 2019

Publicat: la 12:54

Denumirea organizaţiei: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale
Adresa: str. Matei Basarab, nr. 55-57, sector 3, Bucureşti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: dr. psih. Cristina Anisescu, şef serviciu Programe Educaţionale, Direcţia Cercetare, Expoziţii, Publicaţii, CNSAS; coordonator al Centrului de Istorie Orală
E-mailul persoanei responsabile de practică: istorieorala@cnsas.ro; crissanisescu@gmail.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0752207293
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: anul universitar 2018-2019 / martie – octombrie 2019
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică

 1. laptop
 2. limba engleză
 3. capacitatea de intervieva – noţiuni de bază analiza documentelor şi de conţinut

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Relaţii publice;
|X| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Participarea la ateliere de lucru privind accesul și documentarea în arhiva CNSAS (cunoaşterea fondurilor arhivistice, tipologia dosarelor, consultarea fondului Documentar şi Manuscrise); înțelegerea metodelor și tehnicilor utilizate de instituțiile represive comuniste; tehnica interviului și câteva aspecte metodologice; modalități de lucru și de valorificare a surselor primare în cercetare; studiul documentelor primare (dosarele întocmite de serviciile secrete comuniste și interviurile de istorie orală realizate în cadrul Centrului de Istorie Orală CNSAS); înțelegerea termenului de memorie traumatizantă și care este impactul pe termen lung al experienţelor traumatizante în memoria colectivă recentă; prezentarea unor mecanisme de represiune/pedeapsă și supraveghere din perioada regimului comunist; definirea și conceptualizarea unor fenomene și dimensiuni sociale (propagandă, comunicare de masă, influență socială, represiune, devianță, secret, control social, mișcări sociale ș.a.) în contextul studiului societăților totalitare.

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică
Scrisoare de intentie – motivaţie

Data Research 2019

Publicat: la 12:40

Denumirea organizaţiei: S.C. DATA Research S.R.L.
Adresa: Strada Aviator Jean Texier, Nr. 25, București, Sector 1
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Andrei Teodorescu
E-mailul persoanei responsabile de practică: office@rdata.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: +40772209465
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 15.03.2019 – 15.07.2019
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 10
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică.

 1. Abilități de comunicare si deschidere;
 2. Capacitatea de a lucra în echipă;
 3. Capacitatea de a intervieva respondenții;
 4. Orientare către rezultate;
 5. Dorința de a învăța lucruri noi;
 6. Seriosi.

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Recrutare pentru focus-uri;
|X| Asistare la focus-grupuri;
|X| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică
Scrisoare de motivatie: 8 – 10 randuri (Times New Roman, 11, la 1,5 randuri).

Data Research 2018 toamna

Publicat: noiembrie 2, 2018 la 16:10

Ce ne propunem?
Proiectul se numește ”Calitatea Serviciilor din Aeroportul Otopeni”, iar acest proiect vizează opinia clienților-călători (sosiri/plecări curse interne/externe) despre serviciile, facilitățile și produsele puse la dispoziție de Aeroportul Otopeni în spațiul interior. Prin acest studiu dorim să colectăm date care vor contribui la procesul de optimizare a serviciilor, facilităților și produselor puse la dispoziție de comercianți, dar și a condițiilor și facilităților puse la dispoziție de către administrația Aeroportului Otopeni.

Care este propunerea noastră pentru studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială?
În cadrul proiectului ”Calitatea Serviciilor din Aeroportul Otopeni” dorim să obținem în prima etapă de culegere a datelor cu ajutorul studenților vorbitori de limba engleză din cadul Facultății dvs în interiorul aeroportului, care vor aborda persoanele care călătoresc in zona de gate-uri atât intrări cât și ieșiri.
Operatorul de teren va aborda călătorul in limba engleză, iar dacă sunt călători români în limba română. În funcție de limba vorbită de călători se selectează limba vorbită de acesta, ulterior urmând ca respondentul (călătorul) să completeze singur chestionarul. Respondenților care au neclarități în privința întrebărilor operatorul asigură suport respondentului.

Numărul necesar de studenți operatori este de 10 studenți cărora li se asigură training de formare și tableta prin care culegem datele cu ajutorul chestionarului în format digital.

Perioada de desfășurare a cercetării este din 15.11.2018-29.11.2018. Se acoperă în trei ture: 1) 5:00-12:00; 2)12:00-20:00, respectiv 3) 20:00-24:00.

Dintre studenții selectați cei care vor avea rezultate, vor avea posibilitatea de a rămâne în cadrul companiei.

APLICAȚIA SE TRIMTE LA ADRESA: office@rdata.ro

TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR: 8 NOIEMBRIE 2018.