Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV)

Publicat: aprilie 22, 2016 la 10:48

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Alexandra Deliu
E-mailul persoanei responsabile de practică: alexandradeliu@yahoo.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0763690417
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: Martie 2016
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: nespecificat
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. să deţină calculator personal
2. interes pentru lucrul cu date cantitative

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Introducere de date pe calculator;

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică.

Mail de inscriere la adresa de e-mail de mai sus, URGENT, pentru a putea beneficia de sesiunea de training gratuit de la sfarsitul lunii februarie/inceputul lunii martie.

Muzeul Naţional de Artă al României

Publicat: aprilie 21, 2016 la 10:47

Adresa: Calea Victoriei 49-53, sector 1, Bucureşti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Silvana Râpeanu, referent educaţie
E-mailul persoanei responsabile de practică: silvana.rapeanu@art.museum.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0770519688
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: oricând permite organizarea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 4
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 2;

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. interes real pentru tematica propusă
2. gândire critică
3. interes pentru cercetarea de arhivă şi documentare

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Monitorizare presă;
|X| Alte activităţi

Tematica propusă pentru practică este cercetarea contextului social al artei românești moderne. Subiectele de cercetare pot varia și vor fi negociate individual, însă interesul cade pe explorarea și apoi diseminarea unor aspecte insuficient cunoscute, precum: artistele din expunerea permanentă, asociațiile înființate de artiste, rolul și reprezentarea etniei rome în arta plastică românească etc.

De aceea, practica va presupune:
– cercetare de arhivă
– cercetare de presă veche, cataloage, monografii, articole
– discuţii şi interviuri cu persoane relevante din muzeu și nu numai
– realizarea unui plan de ghidaj cu informaţiile acumulate.

Cercetarea va fi concretizată în minim un ghidaj gratuit (de aprox. 1 oră) pentru publicul muzeului, ţinut de studenţii în practică de minim două ori în anul 2016. Ghidajul se va desfășura în Galeria de Artă Românească Modernă, după un format ce va fi convenit ulterior de muzeu și studenți.
Studenţii pot lucra în echipă dacă preferă şi vor primi consultare pe tot parcursul procesului.

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)

O foarte succintă scrisoare de prezentare şi motivaţie trimisa la adresa de mail de mai sus şi un interviu informal, în muzeu.

Centrul pentru Studierea Opiniei si Pietei (CSOP)

Publicat: aprilie 20, 2016 la 10:46

Adresa: Strada Louis Blanc, Nr. 1,Et.3, Sec.1 Bucuresti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Gabriela Cirnu si Teodora Patriche
E-mailul persoanei responsabile de practică: gabriela.cirnu@tns-csop.ro/ teodora.patriche@tns-csop.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0757011651/0723723963
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: anul universitar 2015-2016
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: nelimitat
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |x| Anul 1 şi anul 2
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:

  • Abilitati tehnice – chestionare aplicate pe tableta

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în:
|x| Pretestare instrumente de cercetare;
|x| Aplicare de chestionare;
|x| Aplicare de chestionare prin CATI;
|x| Recrutare pentru focus-uri;
|x| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Participare la training de instruire si formare, recrutare operatori de interviu prin diverse metode.

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Mail de inscriere plus CV la adresele de mail mentionate.

Fundaţia Centrul Pentru Analiză şi Dezvoltare Instituţională Eleutheria

Publicat: aprilie 19, 2016 la 10:46

Adresa: str. Jean-Louis Calderon, nr. 59, mezanin, apt.  5, interfon 5, sector 2, Bucureşti.
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Aura Matei, coordonator de programe; Aila Veli, asistent de proiect
E-mailul persoanei responsabile de practică: office@cadi.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 021.316.02.52
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 1 – 16 noiembrie 2015
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 4
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |x| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:

  • Au cunoștințe de metode și tehnici de cercetare, în special cu privire la anchetele pe bază de chestionar;
  • Sunt buni comunicatori;
  • Au o atitudine pro-activă;
  • Pot lucra la sediul Fundației cel puțin 3h/zi timp de 10 zile în perioada 1-16 noiembrie a.c

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în:
|x| Pretestare instrumente de cercetare;
|x| Aplicare de chestionare;
|x| Introducere de date pe calculator;

Beneficii:
• Training de introducere;
• Consolidarea abilităților de aplicare de instrumente de cercetare;
• Dezvoltarea de cunoștințe și competențe privind managementul de proiect, monitorizarea și evaluarea proiectelor;
• Participare la evenimentele Fundației (workshop-uri, dezbateri și conferințe);
• Recomandare în funcție de merit.

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Da
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Candidații sunt invitați să trimită până la 27 OCTOMBRIE a.c. un email cu CV și o scrisoare de intenție la adresa aila.veli@cadi.ro.

Asociatia Nationala pentru protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania

Publicat: aprilie 18, 2016 la 10:38

Adresa: Str.Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucuresti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Ana Paun
E-mailul persoanei responsabile de practică: ana.paun@protectia-consumatorilor.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0732.008.974.
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: in functie de programul de practica al studentilor
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: nelimitat
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |x| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:
1. abilitati tehnoredactare, centralizare date
2. capacitate de analiza si sinteza

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|x| Documentare;
|x| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|x| Aplicare de chestionare;
|x| Introducere de date pe calculator;
|x| Transcriere de interviuri;
|x| Relaţii publice;
|x| Monitorizare presă;
|x| Activitităţi în cadrul departamentului de Resurse Umane
|x| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Ce alte activităţi?
Participarea la targuri, participarea la realizarea studiilor si testelor comparative etc.

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Mail de inscriere cu CV in format european la ana.paun@protectia-consumatorilor.ro