SC Ellipse Marketing SRL

Publicat: aprilie 25, 2016 la 10:49

Adresa: Strada Papazoglu nr. 96, etaj 2, 031205, Bucuresti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Elena Oprea
E-mailul persoanei responsabile de practică: recrutare@ellipse-marketing.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723208641
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: martie-aprilie 2016
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 20
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică

1. abilitati tehnice

2. usurinta de a comunica cu diferite tipologii de persoane

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):

|x| Pretestare instrumente de cercetare;

|x| Aplicare de chestionare;

|x| Introducere de date pe calculator;

|x| Aplicare de chestionare prin CATI;

|x| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)

CV si mail de inscriere la adresa de mail de mai sus.

Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română – oferta numarul 2

Publicat: aprilie 24, 2016 la 10:48

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Laura TUFĂ
E-mailul persoanei responsabile de practică: laura.tufa@iccv.ro
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: martie-aprilie
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 6
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică 
1. sa dețină calculator personal

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Transcriere de interviuri;

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)

CV (1 pagină)- Preferabil (dar nu o condiție necesară) studenti interesati de cercetare calitativă, ocupare la grupuri precare (tineri post-instituționalizați), tranziția de la educație la muncă, relații de muncă și interviuri de tip parcursul vieții (life-course) . Nu trebuie să aibă experiență anterioară.

Descriere proiect:

Cercetare calitativă care urmărește să identifice pricipalele caracteristici si contexte ale tranziției către viață de adult în cazul tinerilor proveniți din sistemul de protecție a copilului (asistență maternală sau centre de plasament). În cadrul cercetării au fost realizate 25 de interviuri (purposive sampling) cu tineri (vârsta 28-30 de ani, proveniți din sistemul de protecție, având experiență și continuitate pe piața muncii). Cercetarea este realizată folosind abordarea „parcursului de viață” (Iacovou 2010, Brzinsky-Fay 2010), luând în același timp în considerare principalii factori cu efecte pozitive în construcția abilităților de viață independentă (AVI) ale acestor tineri. Se va analiza intersecția dintre politicile și măsurile destinate acestei populații, aportul organizațiilor neguvernamentale dar și factori individuali (educația, participarea în programe non-formale sau informale de educați, agency).

CULT MARKET RESEARCH

Publicat: aprilie 23, 2016 la 10:48

Adresa: Strada Negustori, Nr.23-25, Sector 2, București
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Lupu Gabriel
E-mailul persoanei responsabile de practică: gabriel.lupu@cult-research.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723208641
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 1.03.2016 – 30.09.2016 în grupe de câte 10 studenți / 2 săptămâni pentru fiecare grupă
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 40
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. Capacitate de analiză și sinteză
2. Seriozitate și determinare
3. Atitudine pro-activă

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Asistare la focus-grupuri;
|X| Activitităţi în cadrul departamentului de Resurse Umane
|X| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică.

CV sau scrisoare de motivație pe adresea gabriel.lupu@cult-research.ro

Institutul de Cercetare a Calității Vieții (ICCV)

Publicat: aprilie 22, 2016 la 10:48

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 13
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Alexandra Deliu
E-mailul persoanei responsabile de practică: alexandradeliu@yahoo.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0763690417
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: Martie 2016
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: nespecificat
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. să deţină calculator personal
2. interes pentru lucrul cu date cantitative

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Introducere de date pe calculator;

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică.

Mail de inscriere la adresa de e-mail de mai sus, URGENT, pentru a putea beneficia de sesiunea de training gratuit de la sfarsitul lunii februarie/inceputul lunii martie.

Muzeul Naţional de Artă al României

Publicat: aprilie 21, 2016 la 10:47

Adresa: Calea Victoriei 49-53, sector 1, Bucureşti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Silvana Râpeanu, referent educaţie
E-mailul persoanei responsabile de practică: silvana.rapeanu@art.museum.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0770519688
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: oricând permite organizarea Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 4
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 2;

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. interes real pentru tematica propusă
2. gândire critică
3. interes pentru cercetarea de arhivă şi documentare

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Monitorizare presă;
|X| Alte activităţi

Tematica propusă pentru practică este cercetarea contextului social al artei românești moderne. Subiectele de cercetare pot varia și vor fi negociate individual, însă interesul cade pe explorarea și apoi diseminarea unor aspecte insuficient cunoscute, precum: artistele din expunerea permanentă, asociațiile înființate de artiste, rolul și reprezentarea etniei rome în arta plastică românească etc.

De aceea, practica va presupune:
– cercetare de arhivă
– cercetare de presă veche, cataloage, monografii, articole
– discuţii şi interviuri cu persoane relevante din muzeu și nu numai
– realizarea unui plan de ghidaj cu informaţiile acumulate.

Cercetarea va fi concretizată în minim un ghidaj gratuit (de aprox. 1 oră) pentru publicul muzeului, ţinut de studenţii în practică de minim două ori în anul 2016. Ghidajul se va desfășura în Galeria de Artă Românească Modernă, după un format ce va fi convenit ulterior de muzeu și studenți.
Studenţii pot lucra în echipă dacă preferă şi vor primi consultare pe tot parcursul procesului.

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)

O foarte succintă scrisoare de prezentare şi motivaţie trimisa la adresa de mail de mai sus şi un interviu informal, în muzeu.