Romanian Quantitative Studies Association

Publicat: iunie 3, 2016 la 17:38

Adresa: București, rqsacontact@gmail.com
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: dr. Alexandra Deliu, CS1/prof.dr.habil. Bogdan Voicu
E-mailul persoanei responsabile de practică: alexandradeliu@yahoo.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0763690417
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 10 iunie – 30 iunie
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 30
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |x| Anul 1 şi anul 2

Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică.
1. interes pentru cercetarea calitativă
2. deținerea de calculator personal
3. orientare către detalii; răbdare în îndeplinirea sarcinilor

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în:
|X| Transcriere de interviuri;

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Înscrierea la practică se realizează prin trimiterea unui email la adresa alexandradeliu@yahoo.com, însoțit de motivația alegerii acestui stagiu. Data limită pentru înscriere este 5.06.2016.
Activitatea de transcriere va fi remunerată, cuantumul urmând să fie stabilit.