Practica 2022

Publicat: noiembrie 1, 2011 la 1:57

INSTRUCȚIUNI PENTRU DESFĂȘURAREA PRACTICII LA SOCIOLOGIE LICENȚĂ ANUL 1 ȘI ANUL 2

Aprilie 2022

Studenții de la licență in Sociologie (Sociologie, Antropologie, Resurse Umane), anul 1 și anul 2, vor avea mai multe posibilități de efectuare a practicii de specialitate. Cei care au efectuat deja practica până la momentul aprilie 2022 nu vor trebui să efectueze alt stagiu de practică. Fiecare grupă de anul 1 și 2 va avea câte un responsabil de practică care le va trece notele până pe 15 iulie 2022, cel mai târziu 1 septembrie 2021 – pentru cei care realizează practica în perioda iulie-august 2022, pe perioada vacanței. Numărul de ore care trebuiesc efectuate este de 90 de ore. Găsiți mai jos modalitățile de organizare a practicii, structura raportului de practică, modalitatea de trecere a notelor, împărțirea pe grupe de studenți și responsabilii de practică.

Modalități de satisfacere a stagiului de practică și de obținere a notei

1. Cercetare individuală. Studenții pot iniția, continua sau rafina o cercetare deja începută pe parcursul anului universitar 2021-2022. Cercetarea se va finaliza printr-un text de cel puțin 3000 de cuvinte, care va fi evaluat de coordonatorul de practică.

2. Cercetare individuală în vederea pregătirii lucrării de licență. Atât studenții de anul 1, cât și studenții de anul 2 pot alege să înceapă să lucreze la tema pe care au ales-o, chiar și provizoriu, pentru lucrarea de licență. Cercetarea se va finaliza printr-un text de cel puțin 3000 de cuvinte, care va fi evaluat de coordonatorul de practică.

3. Cercetare de grup. Studenții pot forma grupuri de 2-6 persoane care să lucreze pe o tema convenită în comun. Această temă va trebui validată de coordonatorul de practică. Cercetarea se va finaliza printr-un text de cel puțin 6000 de cuvinte, care va fi evaluat și notat de coordonatorul de practică. Fiecare membru al grupului va primi aceeași notă.

4. Teme propuse de cadre didactice. Pot exista cercetări pe care le propun cadrele didactice din facultate. În acest caz, cadrul didactic coordonator de practică va transmite notele obținute de studenți responsabilului de practică.

5. Practica în cadrul unei organizații guvernamentale, neguvernamentale sau firme. Ofertele de practica apar pe site-ul oficial al facultatii practica.sas.unibuc.ro. De asemenea, prin contactele personale, studenții pot identifica astfel de organizații sau firme unde pot efectua activitățile de practică sau de voluntariat indicate de instituția gazdă, respectand domeniile de activitate acoperite de facultatea noastra. Instituția respectivă va elibera o adeverință de practică. Aceasta va fi trimisă de studenți responsabilului de practică.

Structura raport de practică

Raportul de practică pentru variantele 1, 2, 3 va trebui să atingă temele enumerate mai jos. La varianta 4, cadrul didactic organizator va da notele pe marginea activităților desfășurate și le va transmite responsabililor de practică. La varianta 5, instituția organizatoare va elibera o adeverință care va fi trimisă responsabilului de practică fie de către student, fie de către instituţia organizatoare de practică. Structura raportului de practică este următoarea:

  1. Pagina de gardă:

TITLUL CERCETĂRII (variantele 1, 2, 3)

NUME Prenume

email

SERIA, GRUPA

Responsabil de practică

  • Introducere: Ce ai cercetat? Ce ți s-a părut interesant la temă?
  • Cuprinsul: Cum ai adunat date? Ce ți s-a părut interesant la temă? Ce te-a surprins?

Ce studii asemănătoare ai găsit? (căutați după cuvinte cheie în engleză pe scholar.google.com. Ex: Studiați practici sportive în pandemie, căutați pe scholar.google.com după sociology of sportspandemic)

  • Bibliografie (dacă este cazul).

Redactați cu diacritice și cu Times New Roman 12, spațiat la 1.5 rânduri.

Termen limită

15 iulie 2022, cel mai târziu 1 septembrie 2022 – pentru cei care cei care realizează practica în perioda iulie-august 2022, pe perioada vacanței.

Unde trimit raportul de practică?

Raportul de practică (individual sau de grup) pentru variantele 1, 2, 3 va fi trimis responsabilul de practică.

Nota la activitatea de practică de la varianta 4 va fi trimisă de coordonatorul de practică la responsabilul de practică. Studenții nu vor trebui să trimită nimic responsabilului de practică.

Adeverinţa de practică de la varianta 5 va fi trimisă la responsabilului de practică.

Cum trimit raportul de practică pe email?

Atunci când trimiteți mesajul, vă rugăm să urmați următorii pași, când scrieți responsabililor de practică. Trimiteţi de pe adresa instituţională (ex. prenume.nume@unibuc.ro)

Subiectul mesajului: raport practică NUME si Prenume

Conținutul mesajului: in conținutul mesajului trebuie să includeți NUMELE si Prenumele, anul, seria, grupa autorului raportului, sau după caz, dacă sunt mai mulți, numele tuturor celor care au participat la raportul de practică.

Neclaritati?

Pentru neclarități vă rugăm adresați-vă lector univ. dr. Claudia Ghisoiu, coordonatoare de practică la Departamentul de Sociologie (claudia.ghisoiu@unibuc.ro).

–––––––––

Logistică şi împărţire pe grupe

Responsabilii de practică: cadre didactice care au în normă practică, care vor trece notele în catalog. Anul acesta cadrele didactice responsabile de practică sunt următoarele și răspund de grupele de mai jos:

Claudia Ghisoiu 12 ore/săptămână, Coordonatoare (claudia.ghisoiu@unibuc.ro)

Claudia Campeanu 6 ore/săptămână (claudia.campeanu@unibuc.ro)

Stefania Matei 6 ore/ săptămână (stefania.matei@unibuc.ro)

Florin Poenaru 6 ore/ săptămână (florin.poenaru@unibuc.ro)

TOTAL GRUPE: 29 DE GRUPE

  • ANUL 1: SOCIOLOGIE și SOCIOLOGIE-ENGLEZĂ – 8 GRUPE; RESURSE UMANE – 5 GRUPE; ANTROPOLOGIE – 2 GRUPE;
  • ANUL 2: SOCIOLOGIE și SOCIOLOGIE-ENGLEZĂ – 8 GRUPE; RESURSE UMANE – 5 GRUPE; ANTROPOLOGIE – 1 GRUPĂ.
ANUL, SERIA, GRUPA CADRUL DIDACTIC RESPONSABIL DE PRACTICĂ OBSERVAȚII
ANUL 1, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 1 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1. SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 2 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 3 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 4 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE SERIA 2, GRUPA 1 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE SERIA 2, GRUPA 2 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE-ENGLEZA, GRUPA 1 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, SOCIOLOGIE-ENGLEZA, GRUPA 2 Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, RESURSE UMANE, GRUPA 1. Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, RESURSE UMANE, GRUPA 2. Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, RESURSE UMANE, GRUPA 3. Lector univ. dr. Claudia Ghişoiu claudia.ghisoiu@unibuc.ro
ANUL 1, RESURSE UMANE, GRUPA 4. Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 1, RESURSE UMANE, GRUPA 5. Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 1, ANTROPOLOGIE, GRUPA 1 Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 1, ANTROPOLOGIE, GRUPA 2 Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 2
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 1 Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 2 Conferentiar univ. dr. Claudia Campeanu claudia.campeanu@unibuc.ro
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 1, GRUPA 3 Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 2, GRUPA 1 Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 2, GRUPA 2 Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, SOCIOLOGIE SERIA 2, GRUPA 3 Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, RESURSE UMANE, GRUPA 1. Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, RESURSE UMANE, GRUPA 2. Lector univ. dr. Stefania Matei stefania.matei@unibuc.ro
ANUL 2, RESURSE UMANE, GRUPA 3. Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro
ANUL 2, RESURSE UMANE, GRUPA 4. Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro
ANUL 2, RESURSE UMANE, GRUPA 5. Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro
ANUL 2, ANTROPOLOGIE, GRUPA 1 Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro
Anul 2, SOCIOLOGIE-ENGLEZĂ, GRUPA 1 Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro
Anul 2, SOCIOLOGIE-ENGLEZĂ, GRUPA 2 Lector univ. dr. Florin Poenaru florin.poenaru@unibuc.ro