CeRe toamna 2023

Publicat: noiembrie 13, 2023 la 18:56

Denumirea organizaţiei: CeRe: Fundația Centrul de Resurse pentru participare publică
Adresa: Strada Coltei 44, etaj 1
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Anda-Ilona Șerban
E-mailul persoanei responsabile de practică: anda@cere.ong
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723171215
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: noiembrie 2023 – ianuarie 2024
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 10
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
 
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică:
1.               reziliență în aplicarea de chestionare
2.               abilitatea și răbdarea de a asculta persoanele chestionate, dacă este cazul
3.               capacitatea de a intervieva
 
Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
| X| Documentare;

| X| Aplicare de chestionare;
| X| Transcriere de interviuri;g
|_X| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
 
Cartografierea problemelor vizibile de mediu din micro-zonele cercetate
Asistare la organizarea de întâlniri comunitare
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc).

Scrisoare scurtă de motivație care să sublinieze experiența în aplicarea de chestionare sau identificarea problemelor dintr-o comunitate.
Studenții înscriși vor participa la un training de identificare a problemelor și ascultare a comunității, parte din metoda de organizare comunitară. În urma sesiunii de training de va face selecția.

Informații suplimentare:
Proiectul își propune identificarea problemelor de mediu din 23 de micro-zone din București și identificarea persoanelor resursă din aceste zone, care doresc să se implice în rezolvarea acestor probleme.
Cele 23 de micro-zone sunt bine delimitate și includ, de obicei, 3-4 străzi. Micro-zonele sunt din toate sectoarele Bucureștiului.
Operatorilor de chestionare le vor fi puse la dispoziție tablete pentru completarea chestionarelor, pot lucre în echipă de 2 și vor fi coordonați de organizatori comunitari ai CeRe. Volumul de muncă, peste cele 90 de ore de practica, va fi plătit la chestionar. Detalii despre remunerație se vor discuta la training.
Trainingul va avea loc in perioada 14 – 16 noiembrie, în funcție de înscrieri. Termen limită înscrieri 14 noiembrie 2023.

ICCV toamna 2023

Publicat: octombrie 8, 2023 la 19:02

Denumirea organizaţiei: Institutul de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române
Adresa: Calea 13 Septembrie 13
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: prof.dr.habil. Bogdan Voicu & drd. Dana Țălnar-Naghi
E-mailul persoanei responsabile de practică: bogdan@iccv.ro / dananaghi@gmail.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0724311372 / 0734829218
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: octombrie/noiembrie 2023
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 10
Din ce ani doriţi să fie studenţii? Anul 2
 
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică.

 1. dispun de un computer personal (se va lucra de acasă)
 2. fluenți în limba română
 3. cunosc și lucrează cu MS Office, în special Excel

Pe perioada practicii, studenții vor fi implicați predominant în (răspuns multiplu):
|| Documentare; Pretestare instrumente de cercetare; Aplicare de chestionare; Introducere de date pe calculator; Transcriere de interviuri; Recrutare pentru focus-uri; Relaţii publice; Monitorizare presă; Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing || Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Activitate propusă: contribuții la construirea unui eșantion online de organizații non-guvernamentale. Studentul va lucra sub îndrumarea prof.dr.habil. Bogdan Voicu & drd. Dana Țălnar-Naghi. Activitatea este de tip desk-research și constă în evaluarea unui set de ONG-uri dacă sunt active și au adrese de contact.

Echipa proiectului va ajuta în toate etapele, cu precădere în prima fază.
 
Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |x| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc) :   CV trimis pe mail la adresele de mai sus.

Biroul Incluziune, Echitate si Egalitate de Sanse al UB

Publicat: la 18:54

Începând cu anul universitar 2023-2024, Biroul Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse al Universității din București invită studenții din cadrul facultăților de Psihologie, Drept, Științe Politice, Sociologie și Asistență Socială să efectueze stagii de practică în cadrul Biroului.

Printre responsabilitățile pe care le are Biroul Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse se regăsesc: sprijinirea studenților din grupuri vulnerabile, îmbunătățirea accesului la educație de calitate pentru studenții cu cerințe educaționale speciale și celor din grupuri dezavantajate, desfășurarea de programe și campanii de conștientizare în colaborare cu alte structuri UB pentru monitorizarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de discriminare, stigmatizare și pentru promovarea diversității.

Pentru mai multe detalii despre domeniile de activitate puteți accesa pagina: Biroul Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse – UniBuc – Universitatea din București.

În realizarea obiectivelor și activităților propuse din cadrul Biroului este esențială elaborarea de studii calitative și cantitative interne privind situația din cadrul Universității din București pe diverse componente, documentare tematică privind bune practici din afara Universității din
București, consultări, diseminare și promovare adecvată.
În acest context, amintim că stagiul de practică aduce studenților o șansă în plus de a lucra în echipă, a-și extinde rețeaua profesională, a dezvolta și practica deprinderile și cunoștințele acumulate in facultate, a însuși abilități profesionale noi, dar și de a folost informațiile dobândite
pentru lucrările de licență/disertație.

Cei interesați pot lua legătura cu Liviu Nițu (0786.786.280, liviu.nitu@g.unibuc.ro), șef Biroul de Incluziune, Echitate și Egalitate de Șanse și cu Alexandra Dimofte (plan.egalitate@unibuc.ro), membră a echipei de implementare a Planul de Egalitate de Gen – UniBuc.

Scoala de vara de antropologie in Geoparcul Platoul Mehedinti 2023

Publicat: iunie 15, 2023 la 11:57

Denumirea organizației: Asociația MAIE

Persoana responsabilă de practică din instituție/ organizație: Bianca-Maria Bălșan, președinte organizație

E-mailul persoanei responsabile de practicăcontact@asociatiamaie.ro

Perioada în care se va organiza practica în organizația gazdă: 31 iulie – 13 august

Numărul de studenți pe care instituția/organizația dvs. îi va primi în practică: 10

Din ce ani doriți să fie studenții? |x| Anul 1, 2

Despre școala de vară:
Între 31 iulie și 13 august 2023, Asociația MAIE invită tineri interesați de patrimoniu rural, antropologie, artă vizuală, design de obiect și arhitectură să participe la a VII-a ediție a școlii de vară de antropologie și arhitectură în Geoparcul Platoul Mehedinți.

Derulată în comuna Ponoarele din Mehedinți, ediția 2023 propune o intervenție integrată inspirată de poveștile oamenilor din geoparc și de spațiile pe care aceștia le-au creat. Viziunea integrată a proiectului reunește antropologia, fotografia, storytelling-ul, arhitectura, design-ul și arta contemporană pentru valorificarea resursei umane și a peisajului cultural local.

Studenţii facultăţilor de arhitectură, sociologie, antropologie, istorie, management, marketing şi comunicare, precum și tinerii absolvenți în căutare de oportunități de practică, vor putea să participe la ateliere de arhitectură și antropologie organizate de echipa Asociației MAIE și experții implicați în școala de vară, descoperind elementele cheie care constituie identitatea Geoparcului Platoul Mehedinți: om, natură și patrimoniu.

PERIOADĂ: 31 iulie – 13 august 2023

UNDE ARE LOC: În comuna Ponoarele, județul Mehedinți.

CINE POATE PARTICIPA: Tineri cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, inclusiv elevi de liceu interesați de explorarea patrimoniului comunității locale sau studenți din instituțiile de învățământ universitar din România.

TEMATICĂ

Ediţia a VII-a a şcolii le propune participanţilor să exploreze potenţialul de dezvoltare culturală şi turistică a satului Ponoarele din judeţul Mehedinţi din prisma specializărilor pe care le urmează şi în relaţie cu diferite discipline complementare pe care au prilejul să le experimenteze practic în contextul școlii de vară. Participanții vor colabora cu tineri din Ponoarele, cu meșteri și localnici.

Ponoarele este cea mai mare comună din Geoparcul Platoul Mehedinți, cu cele mai semnificative elemente de patrimoniu natural și numeroase monumente istorice laice. Diversitatea obiectivelor de patrimoniu natural și cultural întâlnite în Ponoarele, rezultatele studiilor anterioare de cercetare derulate de Asociația MAIE în comună și familiarizarea comunității cu activitățile turistice și culturale sprijină derularea activităților școlii de vară în această zonă. Proiectul le oferă localnicilor șansa să beneficieze de un model de amenajare perfect integrată în peisajul cultural local, care poate fi utilizat ca exemplu de bune practici în designul viitoarelor imobile realizat în acord cu specificul local.

ACTIVITĂȚI

Școala de vară Exploring GPMh, ediția a VII-a, cuprinde două ateliere, derulate în săptămâni consecutive, astfel:

ATELIERUL DE ANTROPOLOGIE – SĂPTĂMÂNA 31 IULIE – 6 AUGUST

Atelierul de antropologie urmărește cercetarea atitudinii comunității față de dezvoltarea turistică a comunei Ponoarele și schimbările aduse în dinamica comunității. Participanții vor utiliza fotografia ca instrument de explorare antropologică pentru a realiza portretele fotografice și narative a unor localnici.

Atelierul are la bază metode non-formale și le oferă participanților ocazia să participe activ în cercetarea și valorificarea poveștilor și istoriilor personale ale localnicilor, prin vizite de documentare în diferite sate din comuna Ponoarele și interviuri calitative.

În cadrul atelierului, participanții vor îmbina activitățile de cercetare antropologică cu documentarea fotografică și narativă a poveștilor localnicilor.

Atelierul se va finaliza cu un raport care va oferi o perspectivă privind particularitățile oamenilor din geoparc, văzuți ca o componentă cheie în dezvoltarea durabilă a zonei.

ATELIERUL DE ARHITECTURĂ – SĂPTĂMÂNA 6 – 13 AUGUST

Atelierul de arhitectură își propune crearea unui spațiu creativ inspirat din tradițiile și meșteșugurile locale, precum și din peisajul cultural din Ponoarele, printr-o serie de direcții de intervenție participativă.

Pentru dezvoltarea acestui spațiu, tinerii din Geoparcul Platoul Mehedinți și din țară vor lucra împreună cu echipa proiectului și cu oamenii resursă din zonă în vederea realizării design-ului și producerii unui mobilier rural care va valorifica peisajul cultural al zonei .

Participanții vor lucra în echipe coordonate de arhitecți și de oamenii resursă în vederea realizării intervenției în spațiul natural. Soluția propusă va ține cont de specificul local și de meșteșugurile încă păstrate în zonă.

CALENDAR

16 iulie 2023 – termenul limită pentru înscriere
21 iulie 2023 – anunțarea participanților selectați

TRANSPORT, CAZARE, MASĂ

Pe durata școlii de vară, organizatorii vor asigura transportul (tur și retur), cu micobuzul, din Drobeta-Turnu Severin, precum și cazarea și mesele participanților. Prânzul va fi gătit de participanți, în echipă.

Participanţii îşi vor asigura cheltuielile de transport până în Drobeta-Turnu Severin.

La finalul școlii de vară, participanții vor primi diplome de participare și, dacă este cazul, adeverințe de practică.

Toate detaliile și înscriere: https://www.arhitectura-gpmh.ro/scoala-de-vara/scoala-de-vara-editia-2023/

Pe perioada practicii, studenții vor fi implicați predominant în:

|x| Cercetare de teren calitativă în comuna Ponoarele, adunarea datelor

|x| Lucru în echipă, sesiuni de brainstorming, feedback

|x| Interviuri semistructurate cu localnicii

|x| Participarea la prezentări susținute de specialiști

|x| Opțional implicare în elaborarea raportului de cercetare la finalul școlii de vară

Organizația dvs. dorește să se implice în selectarea studenților? |x| Da;

Vă rugăm descrieți ce materiale solicitați de la studenți pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de motivație; simpla înscriere, CV etc):
Completarea formularului de înscriere până la data de 16 iulie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceOqoWdVeXW_KwcsoxjSJZk5eMZH9Hlah-vINalx9_CRndbA/viewform

Idea Perpetua 2023

Publicat: iunie 14, 2023 la 10:17

Denumirea organizației:  Idea Perpetua SRL

Adresa: București, Sector 4, Piața Unirii, Splaiul Unirii, Nr. 6, Bl. B3A, Et. 4

Persoana responsabilă de practică din instituție/organizație: Daniel Bîlea

E-mailul persoanei responsabile de practică: daniel.bilea@idea-perpetua.com

Telefonul persoanei responsabile de practică: 0745 017 709

Perioada în care se va organiza practica în organizația gazdă: Iulie 2022, Octombrie 2022, Noiembrie 2022

Numărul de studenți pe care instituția/organizația dvs. îi va primi în practică: 15+

Din ce ani doriți să fie studenții? | X | Anul 2

Cine suntem?

Idea Perpetua SRL reprezintă o echipă profesionistă de consultanți care contribuie cu integritate, profesionalism, pasiune, performanță, inovație și responsabilitate la dezvoltarea mediului de afaceri din România. Idea Perpetua oferă antreprenorilor din sectoarele digitale servicii de Consultanță în Antreprenoriat, Consultanță în Management, Consultanță în Marketing Online și Accelerare de start-up-uri. În prezent, Idea Perpetua implementează proiectul  INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin care se vizează sprijinirea studenților prin activități precum:

 • Organizarea de evenimente de think-tank de dialog constant între profesori, studenți și angajatori pentru adresarea nevoilor curente și viitoare ale pieței muncii
 • Derularea unui program de orientare și consiliere profesională a studenților în vederea stabilirii direcției profesionale optime
 • Derularea unui program de mentorat pentru sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților
 • Organizarea și derularea stagiilor de practică a studenților la parteneri și potențiali angajatori în conformitate cu planul de învățământ
 • Organizarea și derularea de master-class-uri de dezvoltare personală și workshop-uri de dezvoltare a competențelor tehnice ale studenților
 • Derularea unui program de cursuri de inițiere în antreprenoriat autorizate ANC, întreprindere simulată și consultanță în antreprenoriat pentru dezvoltare plan de afacere
 • Organizarea și derularea de competiții cu premii în valoare totală de 152.000 lei pentru studenți în vederea motivării și valorificării potențialului creativ, tehnic și profesional
 • Plasarea studenților pe piața muncii prin identificarea de angajatori în corelare cu profilul studenților

Mai multe detalii despre proiectul INSPIRE și beneficiile pentru studenți se regăsesc pe website-ul proiectului: https://inspire.idea-perpetua.ro/beneficiari

Caracteristici ale studentelor necesare pentru ca ei să fie primiți la acest stagiu de practică

 1. Să aibă domiciliul din CI în afara regiunii București/Ilfov
 2. Să nu fi beneficiat în trecut / să nu beneficieze în prezent de măsuri similare (consiliere, stagii de practică, cursuri de antreprenoriat etc.) finanțate din fonduri europene, în cadrul unor proiecte POCU
 3. Să vizeze finalizarea studiilor cu obținerea diplomei de licență și angajarea într-un domeniu relevant.
 4. Să aibă disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului în format online / față în față pe lângă participarea la stagiul de practică (ex. consiliere, mentorat, curs de competențe antreprenoriale, workshop-uri etc.) de-a lungul perioadei proiectului.
 5. Să aibă o atitudine orientată spre inițiativă, implicare, calitate, seriozitate, dezvoltare personală

Pe perioada practicii, studenții vor fi implicați predominant în:

|X| Relații publice;

|X| Activități de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

|X| Alte activități

Marketing online: derulare campanii de SEM – Search Engine Marketing (Google Ads), SMM – Social Media Marketing (SMM), SEO (Search Engine Optimization – Google Search), Webdesign etc. Branding și materiale de promovare:  realizare logo, slogan, manual de brand, materiale de promovare colaterale etc. Analiză  și cercetare: realizare de studii de piață cantitative și calitative relevante pentru serviciile organizației și publicarea rezultatelor în articole și publicații periodice 

Organizația dvs. dorește să se implice în selectarea studenților? |X| Da;

Cum te poți înscrie? Daca nu ai domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, completezi formularul de pre-înscriere și te contactăm noi pentru a-ți oferi mai multe detalii în cadrul unei sesiuni de informare: https://forms.gle/zFRADWYSy2Vvkbmx5