Asociatia ROTI

Publicat: mai 3, 2018 la 13:02

Denumirea organizaţiei: Asociatia ROTI (Responsibility On Traffic Incidents Association)
Adresa: Bucuresti, sectorul 6, Str. Intrarea Pinului, nr. 32, imob. 5 ap. 5
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: NEGRU IULIAN – Presedinte
E-mailul persoanei responsabile de practică: office@asociatiaroti.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723.144.033
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 03 mai – 30 august
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: maximum 100
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
 
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. Seriozitate
2. Disponibilitate de a se deplasa pe teren
3. Abilitati de comunicare
 
Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Relaţii publice;
|X| Monitorizare presă;

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? ; |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de
motivaţie; simpla înscriere, CV etc) :
Simpla solicitare de inscriere pe adresa de e-mail a responsabilului: office@asociatiaroti.ro

Casa Sociala a Constructorilor

Publicat: la 13:00

Denumirea organizaţiei: CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR
Adresa: Bucuresti, sectorul 1, Str. Episcopul Timus nr. 25
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: NEGRU IULIAN -Sef Departament Juridic
E-mailul persoanei responsabile de practică: iulian.negru@casoc.ro
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0723.144.033
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 03 mai – 30 august
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: maximum 100
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
 
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. Seriozitate
2. Disponibilitate de a se deplasa de la un santier la altul,
3. Abilitati de comunicare
 
Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Relaţii publice;
|X| Activitităţi de cercetare în cadrul departamentului de Marketing

Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? ; |X| Nu
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de
motivaţie; simpla înscriere, CV etc) :
Simpla solicitare de inscriere pe adresa de e-mail a responsabilului: iulian.negru@casoc.ro

CNSAS

Publicat: la 12:47

Denumirea organizaţiei: Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS)
Adresa: str Matei Basarab nr. 55-57, sector 3, București; tel: 0374189181; 0752207293; e-mail:
istorieorala@cnsas.ro; crissanisescu@gmail.com – Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații, Serviciul Programe Educaționale,
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: dr. psih. Cristina Anisescu / șef Serviciul Programe Educaționale, Direcția Cercetare, Expoziții, Publicații
E-mailul persoanei responsabile de practică: istorieorala@cnsas.ro; crissanisescu@gmail.com
Telefonul persoanei responsabile de practică: 0374189181; 0752207293;
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: pe durata anului academic, de luni până joi, în intervalul orar 8-14.
Numărul de studenţi pe care instituţia/organizaţia dvs. îi va primi în practică: 15-20 studenți
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică
1. aplicarea de chestionare sau capacitatea de a intervieva
2. abilităţi de argumentare; gândire critică și analitică; capacitatea de analiză şi sinteză;
3. capacitatea de a integra discursiv cunoștințele dobândite și să asocieze interdisciplinar informațiile
Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Documentare;
|X| Conceperea instrumentelor de cercetare;
|X| Pretestare instrumente de cercetare;
|X| Aplicare de chestionare;
|X| Introducere de date pe calculator;
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Relaţii publice;
|X| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Vizionare interviuri filmate cu persoanele care au traversat experiențe inedite în timpul
comunismului și după 1989; interviuri filmate privind adaptarea și integrarea în alte societăți, după
fuga din România comunistă; vizionare filme documentare și analiza de context; sarcini:
identificarea fenomenelor psihosociale, integrarea lor într-un discurs-eseu; realizarea fișelor de
interviu (tematizare, categorizare teme etc); transcriere, editare și adnotare interviuri.
Tipologia documentelor și tehnici de lucru cu sursele primare; colectarea datelor și tematizarea
lor; analiza de conținut; analiză de caz; psihobiografii și profiling; analiza și interpretarea
imaginilor de arhivă / a fotografiilor de filaj (de la imagine, la intenție și context, la exercițiu de
autoevaluare proiectivă); studiul memorie sociale și individuale; elemente de antropologie;
redactarea unei lucrări științifice etc.
Depunerea aplicației în vederea acreditării în calitate de cercetător la CNSAS – cu acces la dosarele
întocmite de fostele servicii secrete comuniste.
Consiliere permanentă pentru dezvoltare personală și educațională.
Organizaţa dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |Nu|
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică  (scrisoare de
motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Rugăm o scrisoare de motivație la adresa de mail mentionata mai sus.

Asociatia The Social Incubator + UB

Publicat: aprilie 26, 2018 la 21:10

Universitatea din Bucureşti a încheiat un parteneriat cu Asociaţia The Social Incubator, în vederea demarării unui proiect de incluziune socio-profesională a tinerilor instituţionalizaţi, proveniţi din medii defavorizate şi aflaţi în sub supravegherea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Prin acest proiect, Universitatea din Bucureşti se angajează să ofere suport acestor tineri, prin organizarea unor cursuri de pregătire şi meditaţii, care să îi ajute în procesul de învăţare pentru examenul de Bacalaureat.

Participarea studentilor echivaleaza cu stagiul de practica.

În prima etapă, studenţi dornici şi capabili să ofere meditaţii tinerilor la materiile din programa examenului de Bacalaureat, in cazul facultatii noastre la sociologie, trebuie sa se inscrie la coordonatorul de practica (claudia punct ghisoiu@gmail.com).

Studenţii care vor dori să se implice în acest proiect vor participa la un training de informare cu privire la metodele de lucru cu persoanele din grupurile defavorizate asigurat de Asociaţia The Social Incubator şi vor încheia un contract de voluntariat în acest sens.

Meditaţiile vor fi coordonate de către profesorul coordonator de practica şi un reprezentant al Asociaţiei The Social Incubator, care vor stabili împreună detaliile logistice, în funcţie de orarul studenţilor.

FSAS proiect cercetare 2018

Publicat: aprilie 3, 2018 la 10:19

Adresa: Schitu Magureanu 9, Bucuresti
Persoana responsabilă de practică din instituţie/organizaţie: Opincaru Irina Sinziana, doctorand (coord. Prof. Dr. Mihaela Lambru)
E-mailul persoanei responsabile de practică: irina.opincaru@sas.unibuc.ro
Perioada în care se va organiza practica în organizaţia gazdă: 15 Aprilie-31 Mai 2018
Din ce ani doriţi să fie studenţii? |X| Anul 1 şi anul 2
Caracteristici ale studenţilor necesare pentru ca ei să fie primiţi la acest stagiu de practică.
1. Posibilitatea de utilizare a calculatorului personal si a programelor de redare a materialelor audio precum si a pachetului Office.
2. Buna cunoastere a limbii romane.
3. Capacitate crescuta de redactare, in special in paralel cu ascultarea inregistrarilor.
4. Atentie la detalii, rigurozitate.
5. Persoană responsabilă și bine organizată, capabil sa lucreze pe cont propriu, cu minim de supervizare.
6. Integritate morala si profesionala.
7. Disponibilitate de participare la cel putin 1 intalnire de clarificare a cerintelor programului de practica si 1 intalnire de feedback, dupa realizarea task-urilor.

Scurta descriere a programului propus
Programul de practica se centreaza pe analiza calitativa, prin care se urmareste procesarea datelor si informatiilor obtinute din interviuri semi-structurate avand ca subiect gestionarea resurselor naturale (paduri si pasuni) in mediul rural, in sisteme traditionale de proprietate colectiva*.
Studentii interesati vor fi implicati in procesul de transcriere a interviurilor (6-7 interviuri/student cu o durata de 45-120 minute/interviu) si in realizarea analizeia de continut a fiecarui interviu transcris, avand la dispozitie o grila de termeni si categorii prestabilita.
Prin participarea la acest program, studentii vor avea ocazia sa afle ce implica un demers de cercetare si sa se familiarizeze cu teme precum retrocedarea padurilor si pasunilor, probleme de mediu, de management al resurselor in mediul rural, etc.
* Interviurile au fost realizate in perioada 2015-2017 in cadrul proiectul „Guvernanta asociativa a mediului: revitalizarea formelor asociative de proprietate asupra padurii in Carpatii Romaniei” (director proiect dr. Monica Vasile) finantat de CNCS-UEFISCDI, prin grantul de cercetare PN-II-RU-TE-2014-4-2865) prin Academia Romania, Institutul de Sociologie. Mai multe informatii sunt disponibile la http://romaniacommons.wixsite.com/project.

Pe perioada practicii, studenţii vor fi implicaţi predominant în (răspuns multiplu):
|X| Transcriere de interviuri;
|X| Alte activităţi
Ce alte activităţi?
Analiza de continut

Organizaţia dvs. doreşte să se implice în selectarea studenţilor? |X| Da;
Vă rugăm descrieţi ce materiale solicitaţi de la studenţi pentru a-i accepta la practică (scrisoare de motivaţie; simpla înscriere, CV etc)
Studentii interesati sunt rugati sa ne comunice intentia de participare la programul propus prin email, ideal pana la data de 18 Aprilie (inclusiv), la adresa irina.opincaru@sas.unibuc.ro.
Emailul va include numele studentului / studentei, anul de studiu, seria si grupa.
In perioada 23-27 Aprilie vom stabili de comun acord o intalnire cu toti studentii interesati, pentru detalierea cerintelor de practica. Pentru intrebari si nelamuriri, ne puteti contacta la adresa de email din prezentul anunt.